Nazlı Eda Noyan

(Scroll down for English)

Animasyonun Kadınları

Nazlı Eda Noyan
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
animasyonunkadinlari.org

Kadınların -Türkiye’deki diğer birçok alan gibi erkek bölgesi olarak bilinen bir disiplin olan- animasyonda büyüyen görünürlüğünü ve öne sürdüğü yaratıcı çalışmayı doğrulamak büyüleyici bir şey. Bu proje, Türkiye’de röportajlar yoluyla yazılı olmayan hikayeler üzerine araştırma yaparak “animasyonun kadınlarına” odaklanır.

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerdeki kadınlara dair toplumsal bağlam ve cinsiyete dayalı içerik ve estetik incelemeler, görüşmelerde ele alınacak konulardan sadece birkaçıdır. Yaratıcı işgücü piyasasındaki yaratıcı rolleri araştırma raporları olmadan anlayamayız. Ancak bu raporların varlığından, veriler zaten yok olduğundan ya da hiç tutulmadıklarından söz etmek zordur. İşte bu yüzden sözlü tarih, geçmişin ve günümüzün profilleri, filmlerin dijital arşivi, görsel materyaller ve online kaynaklar harika bir başlangıç noktası olabilir. Bu nedenle animasyonunkadinlari.org burada.


Women of Animation

Nazlı Eda Noyan
Head of Cartoon and Animation Department,
Bahçeşehir University, Faculty of Communication, Istanbul
animasyonunkadinlari.org

It’s fascinating to verify the growing visibility and the creative work that women are putting forward in animation – a discipline usually known as the male zone like so many other fields in Turkey. This project focuses on the “women of animation” in Turkey by doing a research into these women’s unwritten stories through interviews with them.

The social context for women in creative industries in Turkey and examinations of gendered content and aesthetics are a few of the topics to be covered through the interviews. We can’t comprehend the creative roles women in the creative labor market without investigative reports. But these reports hardly exist since the data is already gone or not even kept. That’s why oral histories, profiles from the past and present, a digital archive of films, visual materials, online resources may be a great starting point. That’s why animasyonunkadinlari.org is here.