Özlem Şimşek

(Scroll down for English)

Fotoğraf, video ve performans sanatçısı

PHD adayı ve fotoğraf, video ve performans işleri üreten bir görsel sanatçıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Stockholm’deki Nordens Fotoskola’da fotoğraf eğitimi aldı. Master derecesini “1980 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Sanatta Bir İfade Olanağı Olarak Fotoğraf” isimli teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2010 yılında kazandı.

Şimşek, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sanatta yeterlik programına devam ediyor ve “Maskelenme ve Rol Oyunu Pratikleri” isimli tezi üzerine çalışıyor. Şimşek’in yazıları Geniş Açı, Cumhuriyet Pazar ve Sanat Dünyamız gibi dergilerde yayınlanmış; fotoğraf ve video işleri, Pera, İstanbul Modern, Elgiz ve Malmö Müzesi’nin de dahil olduğu yurt içi ve yurtdışındaki çeşitli sergilerde gösterilmiştir.


Visual artist working in photography, video
and performance

A PHD candidate in the Departmenf of Art and Design and visual artist working in photography, video and performance. After graduating from Marmara University Communication Faculty in 2004, she studied photography at Nordens Photography School in Sweden. Şimşek got her MA degree in photography from Dokuz Eylül University with a thesis titled “Photography as a New Way of Expression in Contemporary Art After 1980 in Turkey”.

She is currently working on her PHD at Yıldız Technical University with the thesis statement “Masquerading and Role Playing Practices”. Her articles has been published by magazines including Geniş Açı, Cumhuriyet Pazar ve Sanat Dünyamız. Her artworks has been included in several personal and group exhibitions Turkey and abroad, including Malmö, Pera, Elgiz and Istanbul Modern Museum.