Özge Kelekçi

(Scroll down for English)

Çevirmen

Özge Kelekçi lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde kazandıktan sonra, “Dondurulmuş Huzursuzluğun Açılması: Jean-Luc Nancy ve Walter Benjamin üzerinden Gezi Protestosu” başlıklı master tezi ile yine Boğaziçi Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. Özel çalışma alanları arasında sosyal ve politik felsefe, queer felsefe ile yeni/sınır kimlikler bulunmaktadır. Filistin: Düşle Gerçek Arasında (George Habash, 2000), Sosyalist Feminist Proje, Cilt 1 ve Cilt 2 (Nancy Holmstrom, 2002), İlk Şempanze: İnsanın Kökeninin Peşinde (John Gribbin ve Jeremy Cherfas, 2003), Uluslararası İlişkiler Teorileri: Disiplin ve Çeşitlilik (Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith, 2013) kitaplarını İngilizceden Türkçeye çevirdi.


Translator

Özge Kelekçi get her bachelor degree of philosophy at Boğaziçi University and graduated from Bogazici University Systematic Philosophy and Logic with a master’s degree of Philosophy titled as “The Disclosure of Petrified Unrest: The Gezi Protests from the Perspective of Jean-Luc Nancy and Walter Benjamin”. Social and political philosophy, queer philosophy and new/limit subjectivities are in her particular interest. Also, she translated the books into Turkish called as Palestine:Between Dreams and Reality (George Habash, 2000), The Socialist Feminist Project: A Contemporary Reader in Theory and Politics (Nancy Holmstrom, 2002), The First Chimpanzee: In Search of Human Origins (John Gribbin and Jeremy Cherfas, 2003), International Relations Theories: Discipline and Diversity (Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, 2013).

Advertisements