Mansoureh Shojahee

(Scroll down for English)

Iranian Women’s Movement Museum (IRWMM)
kurucusu
www.irwmm.org

Tahran’da doğdu. Gazeteci, bağımsız yazar, kütüphaneci. Yirmi yıldan beri İran kadın hakları hareketinin önde gelen isimlerden. Otuz yıldan beri politik aktivist. İran Çocuk Kitapları Kurulu (IBBYir, 1994-2004) adına, kör çocuklar için “konuşan kitaplar” üretti. IBBYP tarafından, Testimonial Statute Honors Prize ile ödüllendirildi (2010). İranlı kadın ve çocuklar için “yürüyen kütüphaneler” projesinde UNICEF’le çalıştı.

Erken aşamalarında yasaklanan İran Kadın Müzesi’ni İranlı Nobel Barış Ödüllü Shirin Ebadi ve bir grup kadın aktivistle birlikte kurdu. Kadın Kültür Merkezi Markaze farhangi-ye zanab (2000) ve Sadige Dolatabadi Kadın Kütüphanesi (2003), Feminist Okul websitesinin eşkurucusu ve Eşit Haklar için Bir Milyon İmza kampanyası eşgirişimcisidir.

Birçok kere, en son da 2009’da olmak üzere tutuklandı. Büyük miktarda bir kefaletle bir ay sonra serbest bırakıldı. İran’ı terk etti. Şu anda Özgür Amsterdam Üniversitesi (VUA) sosyoloji bölümünde araştırmacı.
www.feministschool.com/english

Iranian Women’s Movement Museum (IRWMM)
http://www.irwmm.org

İran Kadın Hareketi Müzesi (IRWMM) projesini bir araştırma projesi olarak başlattı. Müze fikri, İtalya Meran Kadın Müzesi’nden ilham alan Nobel Barış Ödüllü İranlı Shirin Ebadi tarafından önerilmişti. Proje çalışmaları, güvenlik gerekçeleriyle ve İran hükümetinin demokratik Yeşil Hareketi bastırmasıyla 2009’da durduruldu.

Aralık 2009’da, yetkililer Mansoureh’nin evindeki müzenin ilk sergileri olarak Uluslararası Kadınlar Günü’nde yayınlanacak ve sergilenecek tüm kaynaklara, raporlara ve belgelere el koydu. Mansoureh tutuklandı. Ekim 2010’da, projesini canlandırmak için Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği’nin (International Association of Women’s Museums, IAWM) üye müzeleri Kongsvinger, Meran ve Bonn’da staj programına başladı. Yerel ve Uluslararası Kadın Kültürü Müzesi’yle (Museum Frauenkultur Regional-International, Bavyera, Fürth) iki yıl çalıştıktan sonra, Eylül 2017’de Vrije Amsterdam Üniversitesi ortaklığı ile müzenin ilk sergisini açtı.


Founder of
Iranian Women’s Movement Museum (IRWMM)
www.irwmm.org

Born in Tehran. Journalist, freelance writer, librarian. Leading figure in the Iranian women’s rights movement for more than 20 years. Politically active for over 30 years. Produced “talking books” for blind children on behalf of Children’s Book Council of Iran (IBBYir, 1994 – 2004). Awarded the Testimonial Statute Honors Prize by the IBBYP 2010. Worked for UNICEF, developing walking libraries for Iranian women and children.

Established with Shirin Ebadi, Iranian Noble Peace prize winner, and a group of women activists the Iranian women’s museum, a project banned in the early stages. Co-founder of the Women’s Culture Center Markaze farhangi-ye zanab (2000) and the Sadige Dolatabadi Women’s Library (2003). Co-initiator of the Campaign One Million Signatures for Equal Rights and co-founder of The Feminist School website.

Arrested several times, most recently in 2009. Released after one month on payment of a large bail. Left Iran to go into exile. Currently a fellow researcher at the Free University of Amsterdam (VUA), Department of Sociology.
http://www.feministschool.com/english

Iranian Women’s Movement Museum (IRWMM)
www.irwmm.org

A research project initiated 2008 by Mansoureh Shojaee. The idea of the museum was proposed by Iranian Nobel Prize for Peace laureate Shirin Ebadi, who was inspired by the Women’s Museum Meran/Italy. The work on the project was stopped in 2009 due to security concerns and the Iranian government’s suppression of the democratic Green Movement.

In December 2009 authorities confiscated in her home all the resources, reports and documents that were to be published and presented on International Women’s Day as the first exhibits of the museum. She herself was arrested. In October 2010, Mansoureh set out to revive the project and began an internship program with the member museums of the International Association of Women’s Museums (IAWM) in Kongsvinger, Meran and Bonn. After collaborating for two years with the Museum Women’s Culture Regional-International (Fürth, Bavaria), her efforts led to the establishment of a first exhibition of the museum in September 2017 as a joint effort with the Vrije Universiteit Amsterdam.

Advertisements