Merhaba! / Hello!

Kayıt Formu için tıklayın!

Click to find Registration Form!

Konferans kitapçığı için tıklayın! / Click to see conference booklet!

 

[Please scroll down for English] 

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri, 1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı

18-20 Ekim İstanbul

Müzeler ve hafıza mekanlarının hem kolektif hafızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de kolektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede önemli rolleri vardır. Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve hafıza alanlarında son yıllardaki eleştirel bilgi üretimine ve feminist pedagojideki gelişmelere rağmen, birçok müze ve hafıza mekânı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bakış açısı getirememekte, eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyete bağlı normları üretmeye devam etmektedir.

Alternatif bir hafıza kültürü ve hatırlama pratikleri geliştiren feminist pedagoji uygulamalarını tartışmak ve paylaşmak amacıyla düzenlenen Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri Konferansı, feminist müze pedagojisiyle çalışan kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri, barış müzeleri ve hafıza mekânlarını; farklı alanlardaki hak ihlalleri üzerine toplumsal cinsiyet bakış açısyla çalışan sivil toplum aktivistleri ve kurumlarını; ziyaretçi  katılımı ve ziyaretçiler arasında diyalog oluşturulması üzerine düşünen ve yaratıcı pratikler geliştiren araştırmacıları, müze yöneticileri ve müze eğitimcilerini biraraya getiriyor.

Konferansta şu tür sorulara yanıt veren iyi örnekleri tartışma ve paylaşma fırsatı bulacağız:

 • Feminist pedagoji toplumsal hafızanın dönüşümünde nasıl bir rol oynamaktadır?
 • Ne tür yöntemler ve pratikler yeni hatırlama pratiklerini mümkün kılmaktadır?
 • Feminist kuram ve hareketin geliştirdiği kavramlar ve açtığı tartışmalar toplumsal hafıza alanına nasıl tercüme edilmekte, bu alanda ne tür yeni kavramlar ve tartışmalar hayat bulmaktadır?
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri diğer müze ve hafıza mekânlarından nasıl farklılaşmaktadırlar? Bu alana nasıl bir katkı sunmaktadırlar?
 • Müzelerde özellikle kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde çatışma, toplumsal ve bireysel şiddet ve savaş suçlarını anlatmak için –şiddeti görselleştirmeyen– hangi yöntemler kullanılıyor?
 • Feminist pedagoji uygulanan toplumsal  öğrenme alanlarında  ziyaretçi  katılımı ve ziyaretçilerinin kendi  aralarındaki diyalog pratikte nasıl yaşam buluyor?

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri Konferansı, 2016 yılında İstanbul Kadın Müzesi ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla gerçekleşen Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan konferansı sürecinde müze politikaları ve müzelerde sunulan eğitim programlarına dair dile getirilen yeni soruların peşinden gitmeye ve bu soruları derinleştirmeye devam ediyor.

Uluslararası Kadın Müzeleri Birliği’nin (International Association of Women´s Museums, IAWM) yönetim kurulu, 2018 yılından itibaren her iki yılda bir, dünya kadın müzelerinden birisinin evsahipliğinde bir Asya ve Avrupa kadın müzeleri buluşması yapılması kararını almıştı. İstanbul Kadın Müzesi ve SU Gender; ilk Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı’nın evsahipliğini yapmaktan onur duyuyorlar. 

İfşa etmeden?

Konferans için sergi 

Konferans süresince İstanbul Kadın Müzesi tarafından hazırlanan İfşa etmeden? başlıklı sergi izlenebilir. Dünya kadın müzelerinin geçmiş sergilerinden örneklerin yer aldığı bu sergide, şiddet içeren bir tarih veya hafızanın nasıl şiddet fotoğrafları kullanılmadan hikâyeleştirilebileceği ve sergilenebileceği anlatılıyor.

İnsanların birbirine dokunabilmesini sağlayan, isyan ve umuda yeni anlamlar kazandıran, kalıcı semboller yaratan, ortak dil oluşturan hatırlama pratikleri için somut örnekler içeren bu sergi, aynı zamanda uygulamalı feminist müze pedagojisi için de bir örnek teşkil ediyor.

Daha geniş bilgi burada.

İletişim: feministpedagogy2018@gmail.com

*.*.*.*

*.* 

Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites and Practices of Remembrance, I. Asian and European conference of women’s museums

18 – 20 October 2018, Istanbul

Museums and memory sites play a key role in shaping and transforming collective memory as well as in producing accessible knowledge on collective pasts and presents. Yet, despite the developments in producing critical knowledge on gender, sexuality and memory in the past decades and the development of feminist pedagogy, many museums and memory sites remain uncritical of conventional gender roles, contributing to the further reproduction of gender-based norms and inequalities.

With the aim of discussing and sharing feminist pedagogical approaches that cultivate an alternative memory culture and alternative practices of remembrance, Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance brings together women’s and gender museums, peace museums and memory sites working with feminist activists and institutions working on histories and memories of rights violations in different areas with a gender-focus; museum administrators, educators, scholars working on enhancing visitor participation and on creating dialogue among visitors.

At the conference we will explore and share the best practices in relation to such questions as:

 • What role does feminist pedagogy play in the (trans)formation of social memory?
 • What are some of the new methods and practices that enable new practices of remembrance?
 • What are some of the ways in which feminist theories, concepts and discussions are translated into the field of social memory?
 • And what new concepts and debates related to gender and feminist pedagogy are developed in this field?
 • How do women and gender-oriented museums differ from other museums and memory sites? What is their contribution to cultures of remembrance?
 • Which methods can be used to illustrate conflicts, collective and individual violence and war excesses in museums – especially in women’s and gender museums – without reproducing images of violence?
 • How is visitor participation and dialogue among visitors put into practice in sites that incorporate a feminist pedagogical approach?

The conference Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance builds and reflects on the new questions regarding museum policies and museum education which were raised in the 2016 conference Women’s Museums: Center of Social Memory and Place of Inclusion, organized by Istanbul Women’s Museum and Istanbul Bilgi University Faculty of Communication.

The International Association of Women´s Museums, IAWM executive board took a decision to meet – starting from 2018 – every two years at an “Asian and European women’s museum conference” hosted by one women’s museum in this region. Women’s Museum Istanbul and Sabancı University Gender and Women’s Studies Excellence Center (SU Gender) are honored to be the first institutions to host such a conference.

unEXPOSED?

Parallel exhibition

During the conference, it will be possible to view the exhibition titled unEXPOSED?, which has been prepared by the Women’s Museum Istanbul. Based on the past exhibitions of women’s museums globally, this exhibition explores the possibilities of exhibiting histories and memories of violence without reproducing images of violence.

Displaying concrete examples of remembrance practices that enable contact and communiation between people, that give new meaning to rebellion and hope, that create lasting symbols, this exhibition serves as an example of putting feminist pedagogy into action.

Further Information is here.

Contact: feministpedagogy2018@gmail.com

Konferans dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Simultane çeviri hizmeti vardır. // Conference languages are Turkish and English. Simultaneous translation will be provided.

Advertisements